PROJECT

ผลงานกับองค์กรต่างๆ

งานวิทยากร

ใช้เทคโนโลยี

งานบรรยายการใช้งานเทคโนโลยีเชิงประยุกค์และสร้างสรรค์

อาทิ

 - COM 7

 - iStudio By SPVI

 - iStudio By Uficon

 - iStudio By Copperwired

 

งานบรรยาย

ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์

งานบรรยาย การตลาดออนไลน์ การย้ายธุรกิจออฟไลน์ สู่โลกออนไลน์

อาทิ

 - กรุงศรีอลิอันซ์ประกันภัย

 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สอนปริญญาโท MBA วิทยาลัย เซาธ์อีสท์ บางกอก

- บริษัทจักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ 

 - รายการต่างๆ 

TRAINING

or SPONCER

จัดหลักสูตรสำหรับองค์กร

สำหรับการเทรนนิ่งในองค์กร

หรือ ทำสื่อเทรนนิ่งออนไลน์ให้กับพนักงานในองค์กร

อาทิ

 - GMM GRAMMY

 - KEEEN Co., ltd.

 - KERRY

 

CONSULT BUSINESS

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ สำหรับท่านที่ต้องการขยายตลาดทางออนไลน์ และ การจัดทำระบบหลังบ้าน ทั้ง SME และ Personal Brand 

© 2023 by Cypher City. Proudly created with Wix.com

Office

with Mac